Tours

07 May

European tour ONUKA

Warsaw (Club Progresja)

08 May

European tour ONUKA

Prague (Lucerna Music Bar)

09 May

European tour ONUKA

Berlin (Kesselhaus)

11 May

European tour ONUKA

Cologne, Germany (Die Kantine)

12 May

European tour ONUKA

Hamburg, Germany (Knust)

13 May

European tour ONUKA

Brussels, Belgium (Ancienne Belgique)

14 May

European tour ONUKA

Paris, France (–°abaret Sauvage)

16 May

European tour ONUKA

Munich, Germany (Backstage Werk)

19 May

European tour ONUKA

Bratislava, Slovakia (Majestic Music Club)